Элсэлт / Баклавр / Тэтгэлэг, төлбөр / Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөр

Монгол Улсын Их Сургууль (товчлол МУИС) нь 1942 оны 10-р сарын 5-нд байгуулагдсан, Монгол Улсын анхны их сургууль юм.

Холбоотой линкүүд

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна…