Цахим шуудангийн хаягууд

Монгол Улсын Их Сургуулийн удирдлага, алба, нэгжүүдийн албан ёсны цахим шуудангийн хаягуудын мэдээллийг энэхүү хуудаснаас авна уу.

Цахим шуудангийн хаяг Хамаарах албан тушаал
1 president@num.edu.mn Ректор
2 research_affairs@num.edu.mn Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн проректор
3 academic_affairs@num.edu.mn Сургалт эрхэлсэн проректор
4 fin_invest_affairs@num.edu.mn Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн проректор
5 student_affairs@num.edu.mn Оюутны хөгжил эрхэлсэн проректор
6 presidents_office@num.edu.mn Захирлын ажлын албаны дарга

 

Цахим шуудангийн хаяг Хамаарах нэгж
1 law_hr@num.edu.mn Хууль, хүний нөөцийн бодлогын газар 
2 digital_transform@num.edu.mn Цахим шилжилтийн бодлогын газар
3 research_innovation@num.edu.mn  Судалгаа, инновацын бодлогын газар
4 aacqa@num.edu.mn Сургалт, хөтөлбөр чанарын баталгаажуулалтын бодлогын газар
5 finance_economic@num.edu.mn Санхүү, эдийн засгийн бодлогын газар
6 student_develop@num.edu.mn Оюутны хөгжлийн бодлогын газар 
7 faculty_development@num.edu.mn Багшийн хөгжил, суралцахуйг дэмжих төв
8 registrar_analytics@num.edu.mn Бүртгэл, дүн шинжилгээний төв 
9 invest_management@num.edu.mn Хөрөнгө оруулалт менежментийн төв
10 campus@num.edu.mn Кампус хөгжлийн төв 
11 student_center@num.edu.mn Оюутны хөгжлийн төв 
12 library@num.edu.mn Номын сан 

 

Цахим шуудангийн хаяг Хамаарах албан тушаал
1 dean_grad@num.edu.mn Ахисан түвшний сургуулийн захирал
2 dean_sas@num.edu.mn Шинжлэх ухааны сургуулийн захирал
3 dean_bs@num.edu.mn Бизнесийн сургуулийн захирал
4 dean_law@num.edu.mn Хууль зүйн сургуулийн захирал
5 dean_site@num.edu.mn Мэдээллийн технологи, электроникийн сургуулийн захирал
6 dean_set@num.edu.mn Инженер технологийн сургуулийн захирал
7 dean_spsirpa@num.edu.mn Улс төр, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн захирал
8 dean_ubs@num.edu.mn Шинжлэх ухаан технологийн Улаанбаатар паркийн захирал
9 dean_zavkhan@num.edu.mn Завхан сургуулийн захирал
10 dean_khovd@num.edu.mn Ховд аймаг дахь сургуулийн захирал
11 dean_dornod@num.edu.mn Дорнод аймаг дахь сургуулийн захирал

 

Цахим шуудангийн хаяг Хамаарах албан тушаал
1 assistant_grad@num.edu.mn Ахисан түвшний сургуулийн захирлын туслах
2 assistant_sas@num.edu.mn Шинжлэх ухааны сургуулийн захирлын туслах
3 assistant_bs@num.edu.mn Бизнесийн сургуулийн захирлын туслах
4 assistant_law@num.edu.mn Хууль зүйн сургуулийн захирлын туслах
5 assistant_site@num.edu.mn Мэдээллийн технологи, электроникийн сургуулийн захирлын туслах
6 assistant_set@num.edu.mn Инженер технологийн сургуулийн захирлын туслах
7 assistant_spsirpa@num.edu.mn Улс төр, олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн захирлын туслах
8 assistant_ubs@num.edu.mn Шинжлэх ухаан технологийн Улаанбаатар паркийн захирлын туслах
9 assistant_zavkhan@num.edu.mn Завхан сургуулийн захирлын туслах
10 assistant_khovd@num.edu.mn Ховд аймаг дахь сургуулийн захирлын туслах
11 assistant_dornod@num.edu.mn Дорнод аймаг дахь сургуулийн захирлын туслах