Бидний тухай / Тоо баримт / Түгээмэл асуултууд

Түгээмэл асуултууд

МУИС-ийн оюутан, суралцагч  та бүхэн энэ хуудаснаас          МУИС-ийн элсэлт, төгсөлт,  сургалт, хөтөлбөр, тэтгэлэг,        МУИС-ийн sisi системийг ашиглах тухай болон сургалтаас бусад оюутны үйлчилгээний /Оюутны клуб, оюутны байр/ талаар ерөнхий мэдээлэл авч болно. 

Түгээмэл асуултууд