Диплом шалгах

Монгол Улсын Их Сургуулийн төгсөгчдийн диплом блокчэйн сүлжээнд хадгалагдан, шалгах боломжтой боллоо.

Жагсаалтаас шүүх

Та МУИС-ийн бүхий л салбар сургуулиудыг төгссөн төгсөгчдийн мэдээллийг доорх линкэн дээр дарж шалгах боломжтой. 

Хэрэв дэлгэрэнгүй дүнгийн мэдээлэл харах бол Дипломын баруун доод буланд байрлах доорх зураг №1 бүхий зургийг баркод уншигчаар уншуулж гарч ирэх линкээр орж шалгана.

Зураг №1 Дипломын нууцлал бүхий баркод barcode

Блокчэйнээр шалгах

МУИС-ийг 2011 оноос хойш төгссөн бүх төгсөгчдийн мэдээллийг блокчэйнд амжилттай хадгаллаа. Та өөрийн блокчэйн сүлжээнд орсон дипломын шалгах бол доорх товчин дээр дарна уу.

Дипломын дугаараар шалгах

Та өөрийн эсвэл шалгахыг хүссэн дипломын дугаарыг доорх талбарт оруулан  төгсөгчийн ерөнхий мэдээллийг шалгах боломжтой.