8

Бүрэлдэхүүн сургууль

3

Салбар сургууль

1200+

Багш, ажилтан

21600+

Суралцагч

380+

Гадаад оюутан суралцаж байна

320+

Олон улсын хамтын ажиллагаа

360000+

Номын сан

Үйл явдал

МУИС-ийн оюутан

МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ

Таныг бидэнтэй нэгдэхийг урьж байна.Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар