Ажилчдын тоо баримт

92'000

ТӨГСӨГЧ

27801

СУРАЛЦАГЧ

317

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Нийт ажилчид

Нийт суралцагч: 27527

No Data Found

Төлөв /Сиси/

No Data Found

Хүйс /Сиси/

No Data Found

Түвшин (%)

No Data Found

Бүрэлдэхүүн сургуулиар /Сиси/

No Data Found

Нийт оюутанд гадаад оюутны эзлэх хувь (%)

No Data Found

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found