Сургалт, оюутан


Нийт суралцагчид


Сургалтын хөтөлбөр


СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОО - ТҮВШНЭЭР

ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР - 44

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЧИГЛЭЛ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ


ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР 66

ОЛОН УЛСАД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР 10 (ASIIN, ACBSP)

Элсэлт


2022-2023 оны хичээлийн жилийн элсэгчдийн мэдээлэл (түвшин, гадаад элсэгч)


Элсэлт (түвшингээр)

Гадаад элсэгчийн нийт элсэгчид эзлэх хувь

Ахисан түвшний элсэлт (БС-аар)

2022-2023 оны хичээлийн жилийн бакалаврын өдрийн элсэлт

ЭЕШ-ИЙН ОНОО 750-ААС ДЭЭШ ОНООТОЙ ЭЛСЭГЧИЙН ТОО

Төгсөлт


2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөгчдийн мэдээлэл (түвшин, гадаад төгсөгч, бүрэлдэхүүн сургуулиар)


Төгсөгч (түвшингээр)

Гадаад төгсөгчийн нийт төгсөгчид эзлэх хувь

Төгсөгч (бүрэлдэхүүн сургуулиар)

Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь (2015-2020)

СУРАЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТЭТГЭЛЭГ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


ТЭТГЭЛЭГИЙН ТОО

САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ /САЯ ТӨГРӨГ/

ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДСАН ОЮУТНЫ ТОО

БЗС-ийн үйлчилгээнд хамрагдсан оюутны тоо /төрлөөр/

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар