Судалгааны их сургууль

Эрдмийн эрх чөлөөг баталгаажуулж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, шинжлэх ухаан, технологи, инновацын тэргүүлэх чиглэлийг хөгжүүлнэ.

Өөрийн сонирхол, хүсэл тэмүүлэлд
нийцсэн хөтөлбөрөөр суралцаарай.

Эрдмийн эрх чөлөөг баталгаажуулж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, шинжлэх ухаан, технологи, инновацын тэргүүлэх чиглэлийг хөгжүүлнэ.

Гэрэлтийн ТЭЛМЭН

Олон улсын харилцаа / төгсөгч

Зөвлөж чиглүүлэх нь эрдмийн өргөө, эрдэмтэн багш нарын маань үүрэг байсан бол хаа хүрэх, хэн болох, маргаашийн Монголын өнгө төрхийг цогцлоох нь та нарт байгаа эрх чөлөө юм шүү.

Ууган их сургууль

МУИС нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны чадамжийг сайжруулж, мэдлэгт суурилсан нийгмийг манлайлах хүний нөөцийг бэлтгэж эхлээд 82 жил болж буй Монгол Улсын ууган их сургууль. Эрдэмтэн судлаачдын оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, улсын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулж, инновацын соёлыг бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.

Мэдээ

МУИС-ийн хүмүүс, судалгаа, инновацын эргэн тойронд болж буй түүх

Сургалт

Үндэсний болон дэлхийн чухал асуудлыг шийдвэрлэх мэдлэг, чадвартай манлайлагчдыг бэлтгэдэг сургууль

Бакалавр
Ахисан түвшин
Насан туршийн боловсрол
Хүсэл мөрөөдөлд хөтлөх арван нэгэн сургууль

Ахисан Түвшний Сургууль

АТС

Шинжлэх Ухааны Сургууль

ШУС

Бизнесийн Сургууль

БС

Хууль Зүйн Сургууль

ХЗС

Улс Төр Судлал, Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн Удирдлагын Сургууль

УТСОУХНУС

Мэдээллийн Технологи, Электроникийн Сургууль

МТЭС

Инженер, Технологийн Сургууль

ИТС

Шинжлэх Ухаан Технологийн Улаанбаатар Парк

ШУТУБП

Завхан аймаг дахь Бизнес, Мэдээллийн Технологийн Сургууль

ЗАДМБМТС

Зүүн Бүсийн Сургууль

ЗБС

Баруун Бүсийн Сургууль

ББС

Судалгаа

Судалгааны хамрах хүрээ, түвшингээр шинжлэх ухаан, эрдэм мэдлэгийн ертөнцөд баттай байр суурийг эзлэн, дэлхийн нийтийн шинжлэх ухааны ололт, амжилт, хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байна.

48 судалгааны нэгж

суурь, хэрэглээ, салбар дундын судалгаа

5 гарааны компани

инновацын түүчээлэгч

₮6.8 тэрбум

судалгааны санхүүжилт

Элсэлт

Эрдэм боловсролыг эрхэмлэгч Таныг Монгол улсын ууган их сургуульд элсч шилдэг эрдэмтэн багш нарын удирдлага дор, авьяас билиг дүүрэн үе тэнгийнхэнтэйгээ хамтдаа хүн төрөлхтний бүтээсэн мэдлэгийн охь шимээс суралцаж, чанартай боловсрол эзэмшихийг урьж байна. Манай сургуулийн шинэ хөтөлбөр таныг авьяас чадвараа нээн хөгжүүлж, сонирхсон чиглэлээрээ сонголт хийж хавсарга болон давхар мэргэшин суралцах өргөн боломж олгоно.