МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ


8

Бүрэлдэхүүн сургууль

3

Салбар сургууль

1200+

Багш, ажилтан

21600+

Суралцагч

380+

Гадаад оюутан суралцаж байна

320+

Олон улсын хамтын ажиллагаа

400000+

Номын сан

МУИС нийгмийн хариуцлагын хүрээнд шинжлэх ухааны суурь мэдээлэл олгох чиглэлийн ном, сурах бичгүүдийг нийтэд түгээх зорилгоор “Нээлттэй сурах бичиг” төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд МУИС-ийн эрдэмтэн багш нарын 20 гаруй бүтээлийг “М Плас” цахим платформд байршууллаа. "МУИС-ийн нээлттэй номын сан"-тай дараах холбоосоор танилцана уу.

МУИС-ийн стратеги төлөвлөгөөний “Технологийн дэвшилд суурилсан сургалтын шинэ аргыг хэрэглэх, боловсролын онлайн болон нээлттэй эхүүдийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургалтад ашиглах” зорилтын хүрээнд МУИС-ийн эрдэмтэн багш нарын бэлтгэсэн нийтэд нээлттэй цахим хичээлүүдийг толилуулж байна.

Үйл ажиллагаа

МУИС-ийн оюутан

МОНГОЛЫН ИРЭЭДҮЙ

Таныг бидэнтэй нэгдэхийг урьж байна.Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар