Худалдан авах ажиллагааны тайлан

2016 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН