Нээлттэй тендер

2015-06-29  - МУИС-ийн Оюутны 3-р байрны их засвар

2015-06-29  - МУИС-ийн Оюутны 1-р байрны их засвар

2015-06-29  - МУИС-д сурах бичиг хэвлэн нийлүүлэх

2015-06-05  - МУИС-ийн Е-номын сан болон хичээлийн 4-р байрны өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох

2015-05-29  - МУИС-ийн ХШУИС-ийн их засвар

2015-05-29  - МУИС-ийн ХЗС-ийн их засвар

2015-05-29  - МУИС-ийн ШУС-ийн хичээлийн 7-р байрны өрөөнүүдийн их засвар, 1,2,3,4-р давхарын ариун цэврийн өрөөний их засвар

2015-05-22  - МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн хичээлийн 4-р байрны өрөөнүүд, 221 тоот лекцийн заал, спорт заалны засвар

2015-05-22  - МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн хичээлийн 8-р байрны өрөөнүүд, гадна фасад болон спорт заалны дээврийг хэсэгчлэн                   засах, гадна талбай тохижилтийн засвар

2015-05-08  - МУИС-д "Тестийн програм, машин тоноглол" нийлүүлэх

2015-04-09  - МУИС-ийг 2015 оны хичээлийн жилд бакалавр, магистр төгсөгчдөд дипломны хавтас, ромбо, ромбоны хайрцаг нийлүүлэх

2015-04-03  Зөвлөх Үйлчилгээний талаарх зарлал 

2015-03-07  - МУИС-д "Тестийн програм, машин тоноглол" нийлүүлэх