Харьцуулсан тендер

2015.06.10    Хичээлийн 1-р байрны үүд

2015.05.04  -  Багш ажилчдын 60 айлын орон сууцны подвалын сантехникийн засварын ажил

2015.05.01  -  Хичээлийн 2-р байрны өргөтгөлийн хар цаасан дээврийг шинэчлэн солих засвар

2015.04.10  -  ХШУИС-д Сервер компьютер ба Куда карт нийлүүлэх ажил

2015.03.31  -  Сургалтын нийт лабораторид тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

2015.03.26  -   БЭЛАС хими, биологийн лабораторид тавилга нийлүүлэх

 2015.01.23  -  МУИС-ийн “Хичээлийн 5-р байрны эрдмийн зөвлөлийн 203 тоот” өрөөний засвар

 2014.12.12  -  БЭЛАС, ЭБТ-ийн лабораторийн өрөөнүүдийн засвар