Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаяг

  2015 оны 1 сараас санхүүгийн тайлан гаргах нэгжүүд Гүйлгээний эрх бүхий албан тушаалтан, овог, нэр
Дансны 1-р гарын үсэг зурдаг Дансны 2-р гарын үсэг зурдаг
албан тушаал нэр утасны дугаар албан тушаал нэр утасны дугаар
1 Төвлөрсөн сан ЭЗХБАЭ дэд захирал Ч.Нарантуяа 325429 88113884 СЭЗХ-ын дарга, ерөнхий ня-бо Б.Энхцэцэг 320518 99199644
2 Захиргаа ЭЗХБАЭ дэд захирал Ч.Нарантуяа 325429 88113884 СЭЗХ-ын дарга, ерөнхий ня-бо Б.Энхцэцэг 320518 99199644
3 Эрдэм шинжилгээ-инновац ЭШИЭ дэд захирал Ж.Батхүү 99298515 ахлах ня-бо Д.Цагаанаа 96460096
4 МУИС-Хөгжүүлэх сан ЭЗХБАЭ дэд захирал Ч.Нарантуяа 325429 88113884 СЭЗХ-ын дарга, ерөнхий ня-бо Б.Энхцэцэг 320518 99199644
5 МУИС-Пресс хэвлэлийн газар МУИС-Пресс хэвлэлийн газрын гүйцэтгэх захирал Ж.Бат-Ирээдүй 99105206 Нягтлан бодогч  Д.Минжин 96996968
6 Хэрэглээний Шинжлэх ухаан инжнерчлэлийн сургууль ХШУИС-ийн захирал Н.Баатарбилэг 91995686 Ахлах ня-бо Ш.Мөнхцэцэг 99799039
7 Бизнесийн сургууль БС-ийн захирал Н.Батнасан 99009977 Ахлах ня-бо Ч.Байгалмаа 99154838
8 Олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль ОУХНУС-ийн захирал С.Баттулга 99019977 Ахлах ня-бо М.Батбямба 89064614
9 Хууль зүйн сургууль ХЗС-ийн захирал Ж.Эрдэнэбулган 99997090 Ахлах ня-бо Ш.Төгсбаяр 99199847
10 Шинжлэх ухааны сургуулийн захиргаа ШУС-ийн захирал Б.Баяртогтох 99232856 Ахлах ня-бо Л.Оюун-Эрдэнэ 99201250
11 Шинжлэх ухааны сургуулийн Байгалийн салбар ШУС-ийн БУ-ны салбарын захирал А.Амарзаяа 94019960 Ахлах ня-бо Г.Азжаргал 91015252
12 Шинжлэх ухааны сургуулийн Хүмүүнлэгийн салбар ШУС-ийн ХУ-ны салбарын захирал Д.Сайнбилэгт 99098114 Ахлах ня-бо Ш.Оюунчимэг 99091467
13 Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн салбар ШУС-ийн НУ-ны салбарын захирал Ц.Ганболд 98900005 Ахлах ня-бо Л.Оюун-Эрдэнэ 99201250
14 Оюутны байр ЭЗХБАЭ дэд захирал Ч.Нарантуяа 325429 88113884 Ахлах ня-бо Л.Гоёцэцэг 99158854
15 БЭЛАС-ЭБТ Захирал Ч.Батцэцэг 95090803 Нягтлан бодогч  Х.Батдорж 99713828
16 Монгол-Япон төв МЯТ-ийн захирал Ц.Даваадорж 325318 88113473 Ахлах ня-бо Г.Сод-Эрдэнэ 99192846
17 ЦСТ-бизнесийн төв ХШУИС-ийн захирал Н.Баатарбилэг 91995686 Нягтлан бодогч  Г.Азжаргал 91015252
18 Өвөрзайсан ССТөв ӨССТ-ийн захирал У.Айбек 99081466 Ахлах ня-бо Ш.Төгсбаяр 99199847
19 Монгол судлалын хүрээлэн МСХ-ийн захирал Ж.Бат-Ирээдүй 99105206 Нягтлан бодогч  Д.Минжин 96996968
20 МУИС-Хэвлэх үйлдвэр ХҮ-ийн дарга Р.Мягмарсүрэн 99095622 Нягтлан бодогч  Н.Пүрэвхорол 99001934
21 Орхон салбар сургууль Орхон сургуулийн захирал Д.Намжил 70353621 99049777 Ахлах ня-бо С.Отгонсүрэн 70355102 99099729
22 Завхан салбар сургууль Завхан сургуулийн захирал М.Эрдэнэчимэг 99118647 Ахлах ня-бо Б.Мөнгөн-Од 99817063
Бусад мэдээлэл            
  Төсвийн хуваарилалт Ахлах эдийн засагч Д.Тунгалаг 99124565 Эдийн засагч Д.Бадамханд 99046259
  Хөрөнгө оруулалтын төсөв ХҮХ-ийн дарга Ч.Гончигсүрэн 99110156 Мэргэжилтэн Б.Гантуяа 91044488