Тендер шалгаруулалтын үр дүн

МУИСийн Хөрөнгө Оруулалтаар хийгдэх 2016 оны барилга, их засвар

МУИСийн Хөрөнгө Оруулалтаар хийгдэх 2016 оны тоног төхөөрөмж

5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

 

Тендер шалгаруулалтын үр дүн