5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Харилцагч байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/3/2 Монголын Їндэсний сайтын хєгжлийн нэгдсэн холбоо ТББ Голомт 5000000.00 гэрээт ажил ДХОНХХ/
2018/2/22 Бїрэндуулга ХХК Голомт 21920000.00 харуул хамгаалалт 2 сар
2018/2/22 МОНЦАМЭ Агентлаг Голомт 5000000.00 мэдээ мэдээллийн тєлбєр /ДХОНХХ 4.6.12.1 /
2018/2/14 Топика ХХК Голомт 24000000.00 номын сан сервер хяналтын систем /номын сан хуримтлал/
2018/2/13 УБЦТС Голомт 9880647.00 4035076 цахилгааны тєлбєр
2018/2/13 УБЦТС Голомт 11092679.00 4191017 цахилгааны тєлбєр
2018/2/13 УБЦТС Голомт 26085457.00 4190293 цахилгааны тєлбєр
2018/2/13 Ус сувгийн удирдах газар Голомт 6275153.00 25032000 цэвэр бохир усны тєлбєр
2018/2/13 УБДС ТЄХК Голомт 59885135.00 0560 халаалт дулаан
2018/2/8 Сухайт Хайрхан ХХК ХААН 115104000.00 Тавилга эд хогшлын їнэ /НТШ-17/31/
MS-excel -рүү хөрвүүлэх