5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Харилцагч байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/3/7 МУИС Тєвлєрсєн сан Голомт банк 500000000.00 2018 оны тєвлєрїїлэх санхїїжилт / Квот /
2018/3/7 МУИС Тєвлєрсєн сан Голомт банк 90530700.00 2018 оны хаврын биен тамирын СХТооцоо
2018/3/7 МУИС Тєвлєрсєн сан Голомт банк 21600000.00 2018 оны хаврын интернетийн санхїїжилт Дотоод тооцоо
2018/3/7 МУИС Тєвлєрсєн сан Голомт банк 13200000.00 2018 оны хаврын харуул хамгаалалтын санхїїжилт Дотоод тооцоо
2018/3/5 Мобинет ХХК Голомт 7480000.00 интернет урсгал 2 сар
2018/3/5 Монгол -улсын их сургууль Голомт 151839602.00 БУС тєслийн санхїїжилт /залуу судлаач єндєр тївшин гм/
2018/3/5 Монгол -улсын их сургууль ХЗСургууль Голомт 10000000.00 ХЗС Должин єндєр тївшний судалгаа
2018/3/5 Монгол -улсын их сургууль Голомт 82000000.00 ХУС суурь судалгаа
2018/3/5 Монгол -улсын их сургууль Голомт 62000000.00 НУС суурь судалгаа
2018/3/5 Монгол -улсын их сургууль Голомт 88000000.00 БУС суурь судалгаа
MS-excel -рүү хөрвүүлэх