5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 2

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Харилцагч байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/3/21 Бїрэндуулга ХХК Голомт 21920000.00 харуул хамгаалалт 3 сар
2018/3/21 Топнэт ХХК Голомт 10270000.00 интернет урсгал 2 сар
2018/3/21 Монгол -улсын их сургууль Голомт 40000000.00 БС суурь судалгааны санхїїжилт
2018/3/21 Монгол -улсын их сургууль Голомт 20000000.00 ХЗС суурь судалгааны санхїїжилт
2018/3/21 Монгол -улсын их сургууль Голомт 18660000.00 ХЗС єндєр тївшин суурь судалгааны санхїїжилт
2018/3/15 Монгол -улсын их сургууль Голомт 49750000.00 ХУС єндєр, залуу тївшний судалгааны санхїїжилт
2018/3/15 Монгол -улсын их сургууль Голомт 71000000.00 ХШУИС суурь судалгааны санхїїжилт
2018/3/15 Монгол -улсын их сургууль Голомт 109900000.00 ХШУИС залуу, єндєр тївшний судалгааны санхїїжилт
2018/3/15 Монгол -улсын их сургууль Голомт 29899994.00 НУС залуу, єндєр тївшний судалгааны санхїїжилт
2018/3/14 Ус сувгийн удирдах газар Голомт 9009038.00 25032000 цэвэр бохир усны тєлбєр 3 сар
MS-excel -рүү хөрвүүлэх