Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий касс орлого

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Харилцагч байгуулага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2/13/2018 12:00:00 AM МУИС ШУСургууль ХУС 5464686.50 Lao yatou ХУС магистр сур.т /2017-2018 он/
2/9/2018 12:00:00 AM МУИС ШУСургууль НУС 5903618.00 Wuyihan НУС магистр сур.т /2017-2018 он/
2/2/2018 12:00:00 AM МУИС-ОУХНУСургууль 5074398.00 Bate er ОУХНУС докторант сур.т/2017-2018 он/
2/2/2018 12:00:00 AM МУИС ШУСургууль ХУС 6886683.00 Chahaerma ХУС докторант сур.т /2017-2018 он/
MS-excel -рүү хөрвүүлэх