5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/3/31 МУИСургууль Голомт 8187410.84 1-р улирлын хїїгийн орлого
2018/3/28 СБД Нийгмийн даатгалын хэлтэс Голомт 6217910.00 тэтгэмж
2018/3/28 МУИСургууль Голомт банк хадгаламж 8125100513 23202638.33 хїїгийн орлого 12 сар 28 3 сар 28
2018/3/28 МУИСургууль 27347180.78 хїїгийн орлого 12 сар 28 3 сар 28
2018/2/17 МУИС-Оюутны байр Голомт 11171780.82 хадгаламжийн хїїгийн орлого11 сар 17-2 сар 16
2018/2/12 МУИС-ХШУИС Хаан банк 12706600.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.12
2018/2/11 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 13658200.00 18.02.11-ны орлого
2018/2/11 МУИС-ХШУИС Хаан банк 20341401.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.11
2018/2/10 МУИС-ХШУИС Хаан банк 9334667.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.10
2018/2/10 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 14311100.00 18.02.10-ны орлого
MS-excel -рүү хөрвүүлэх