5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/1/29 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 149879760.00 2018.01.29-ны орлого
2018/1/29 МУИС-ХШУИС Хаан банк 291143540.00 Онлайн гїйлгээ2018.01.29
2018/1/29 МУИС ШУС ХУС ХААН 5214000.00 2017.12 сарын цалингийн суутгал
2018/1/26 МУИСургууль Тєрийн банк 355356800.00 СТС 9-12 сарын їлдэгдэл
2018/1/19 МУИС-ХШУИС Тєрийн банк 33664774.26 COLLABORATIVE RESEARCH
MS-excel -рүү хөрвүүлэх