5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/2/1 МУИС-ХШУИС Хаан банк 147723830.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.01
2018/2/1 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 52475770.00 18.02.01-ны орлого
2018/1/31 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 16241559.00 2018.01.31-ны орлого
2018/1/31 МУИС ШУС НУСалбар Голомт 7760500.00 18.01.31-ны орлого
2018/1/31 МУИС-ХШУИС Хаан банк 33053745.00 Онлайн гїйлгээ2018.01.31
2018/1/31 МУИС-ХШУИС Голомт банк 13339530.00 Онлайн гїйлгээ 2018.01.31
2018/1/30 МУИС ШУС НУСалбар Голомт 9497560.00 18.01.30-ны орлого
2018/1/30 МУИС-ХШУИС Хаан банк 255405970.00 Онлайн гїйлгээ2018.01.30
2018/1/30 МУИС-ХШУИС Голомт банк 18454230.00 Онлайн гїйлгээ 2018.01.30
2018/1/30 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 111132200.00 2018.01.30-ны орлого
MS-excel -рүү хөрвүүлэх