5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/2/5 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 19050200.00 18.02.05-ны орлого
2018/2/4 МУИС-ХШУИС Хаан банк 64736170.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.03
2018/2/4 МУИС-ХШУИС Хаан банк 79894520.00 Онлайн гїйлгээ2018.02.04
2018/2/4 МУИС ШУС НУСалбар Голомт 6045000.00 18.02.04-ны орлого
2018/2/4 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 34326800.00 18.02.03-ны орлого
2018/2/4 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 32517440.00 18.02.04-ны орлого
2018/2/3 МУИС ШУС НУСалбар Голомт 13485000.00 18.02.03-ны орлого
2018/2/3 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 75832865.00 18.02.02-ны орлого
2018/2/3 МУИС-ХШУИС Хаан банк 190870975.00 Онлайн гїйлгээ Сургалтын тєлбєр
2018/2/2 МУИС-ХШУИС Голомт банк 11139900.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.02
MS-excel -рүү хөрвүүлэх