5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ

Салбар нэгж:
Хайх огноо: -
Огноо Байгуулага Банк Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2018/2/9 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 8133920.00 18.02.08-ны орлого
2018/2/9 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 8533300.00 18.02.09-ны орлого
2018/2/9 МУИС-ХШУИС Хаан банк 16631580.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.08
2018/2/9 МУИС-ХШУИС Хаан банк 16900500.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.09
2018/2/9 БСШУЯам. Хаан банк 19541351.78 ДБШТ-с санхїїгийн дэмжлэг гэрээний тєлбєр ОУМИ п/х
2018/2/7 МУИС-ХШУИС Хаан банк 18186600.00 Онлайн гїйлгээ 201802.06
2018/2/7 МУИС-ХШУИС Хаан банк 11012720.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.07
2018/2/7 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 8651430.00 18.02.06-ны орлого
2018/2/7 МУИС ШУС НУСалбар ХААН 9411800.00 18.02.07-ны орлого
2018/2/5 МУИС-ХШУИС Хаан банк 42704500.00 Онлайн гїйлгээ 2018.02.05
MS-excel -рүү хөрвүүлэх