Хандив тусламж

Огноо Хэнээс
2016/11/1 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль Оюунцэцэг багштай 9А анги
2016/10/31 Цогвоо Хос-очир 2003 оны физикийн анги тєгсєгч
2016/10/29 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 7в анги
2016/10/28 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 1А анги
2016/10/28 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 3А анги 14 сурагч Б.Нямсїрэн
2016/10/28 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 4В анги
2016/10/28 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 4Г анги 23 сурагч
2016/10/28 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 2А анги 39 сурагч
2016/10/28 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 4б анги 13 сурагч
2016/10/27 Шинэ Монгол сургуулийн багш сурагчид хандив