Хандив тусламж

Огноо Хэнээс
2016/11/24 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль3Б анги
2016/11/23 Хузан Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 96591234
2016/11/16 О.Билгїїн 91110210
2016/11/14 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль Туяа 8Г анги 27 хїїхэд
2016/11/9 Тєв Жаргалант Баянбулаг багийн сургууль
2016/11/8 Гадаад хэлний тєв 2-р тэнхимээс
2016/11/4 Хандивын 4 дэх тоглолт СИТИ болон МУИС
2016/11/2 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 1Б анги 18 хїїхэд
2016/11/2 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 7Ганги 27 хїїхэд
2016/11/1 Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль Хувьзаяа багштай 2Д анги