Суралцагч


Төгсөгч

Диплом шалгах

Дипломын дугаар оруулан шалгахад тухайн төгсөгчийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирнэ. Хэрэв дэлгэрэнгүй дүнгийн мэдээлэл харах бол Дипломын баруун доод буланд байрлах доорх зураг №1 бүхий зургийг баркод уншигчаар уншуулж гарч ирэх линкээр орж шалгана.
Дипломын мэдээлэл бүхий хуудас бүрийн баруун доод буланд байна
Зураг №1 Дипломын нууцлал бүхий баркод
   
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар