МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Суралцагч


Төгсөгч

Диплом шалгах

Дипломын дугаар оруулан шалгахад тухайн төгсөгчийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирнэ. Хэрэв дэлгэрэнгүй дүнгийн мэдээлэл харах бол Дипломын баруун доод буланд байрлах доорх зураг №1 бүхий зургийг баркод уншигчаар уншуулж гарч ирэх линкээр орж шалгана. Жич: 2011 оноос өмнөх төгсөгчдийн мэдээлэл системд бүрэн ороогүй тул Төгсөгчдийн мэдээлэл хэсгээс харна уу.
Зураг №1 Дипломын нууцлал бүхий баркод Дипломын мэдээлэл бүхий хуудас бүрийн баруун доод буланд байна

            


Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар