Элсэлт

Эрдэм боловсролыг эрхэмлэгч Таныг Монгол улсын ууган их сургуульд элсч шилдэг эрдэмтэн багш нарын удирдлага дор, авьяас билиг дүүрэн үе тэнгийнхэнтэйгээ хамтдаа хүн төрөлхтний бүтээсэн мэдлэгийн охь шимээс суралцаж, чанартай боловсрол эзэмшихийг урьж байна. Манай сургуулийн шинэ хөтөлбөр таныг авьяас чадвараа нээн хөгжүүлж, сонирхсон чиглэлээрээ сонголт хийж хавсарга болон давхар мэргэшин суралцах өргөн боломж олгоно.

Бакалаврын элсэлт

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгч нь тодорхой нэг мэргэжлийн хөтөлбөрт бус сонирхож буй мэргэжлийн хөтөлбөр харъяалагдаж байгаа бүрэлдэхүүн сургууль/салбарт элсэнэ. Элсэн ороод эхний хичээлийн жилд МУИС-ийн Ерөнхий суурийн найман бүлэг хичээлээс сонгон судалсны дараа “Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам” -ын дагуу мэргэжлийн хөтөлбөрөө сонгон суралцана.

Цаг үеийн мэдээлэл

Photo: Convocation ceremony
Элсэлтийн зар, мэдээ харах

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬ, САЛБАР НЭГЖИЙН ХАЯГ

МУИС-ийн хичээлийн 2 байр

  • 75754400- 1123, 1125, 1162, 1196
  • registraroffice@num.edu.mn