МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Бидний тухай


Багш ажилтан

 /  Бидний тухай  /  Багш ажилтан /  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл


Судалгааны чиглэл:
Сүүлийн 3 жилд зааж буй хичээлүүд. Хичээлийн товч агуулга, зорилгыг хуучирсан эсвэл шинэчлэгдээгүй хувилбараар үзүүлж байж болзошгүй.
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL322
Багц цаг: 2

Товч агуулга

Англи хэлний ярих, сонсох 2, 3 гэх залгамж хичээлүүд оюутанд өдөр тутмын амьдралд өрнөж буй үйл явдлыг англи хэл дээр сонсож ойлгон, ерөнхий англи хэл ашиглан англиар чөлөөтэй ярих чадварыг олгоход түлхүү чиглэсэн байдаг бол энэхүү ахисан түвшний ярих, сонсох 4 хичээлээр оюутан эдийн засаг, бизнес, шинжлэх ухаан, нийгэм, боловсрол зэрэг олон салбарын өргөн цар хүрээтэй мэдлэг мэдээлэл, сүүлийн үед дэлхий дахинд тулгамдаж буй асуудлыг TEDx, Youtube, Hidden brain, Invisibilia гэх мэт эх сурвалжуудаар дамжуулан сонсож ойлгон, ойлгосон мэдээллээ дүгнэн нэгтгэж, бусадтай хэлэлцүүлэх, мэтгэлцэх чадварт суралцахын зэрэгцээ гадаадын их сургуулийн эргэн тойронд өрнөдөг багш оюутны харилцан яриа, ангид өрнөдөг хэлэлцүүлэг, бие даалт, төсөл бичих, лекц сонсож хичээлд оролцох зэрэг академик мэдлэгийг англи хэлний олон улсын стандарт шалгалтын сонсох, ярих материал ашиглан олж авна.

Зорилго

Энэхүү ахисан төвшний ярих, сонсох дадал хичээл нь оюутанд олон салбарын өргөн цар хүрээтэй сонсголын эх материалуудаар дамжуулан англи хэлний академик үг хэллэгийг зөв зохистой хэрэглэж хэвшүүлэх, академик сургалтанд зайлшгүй шаардагддаг англи хэл дээрх лекц, илтгэлийг бүрэн дүүрэн ойлгож, тэмдэглэл хөтлөх, сонсож ойлгосон мэдлэг, мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж, хэлэлцэж, үзэл бодлоо зөв цэгцтэй, чөлөөтэй илэрхийлж, мэтгэлцэж сургах зорилготой.

Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL321
Багц цаг: 2
Харьяалах тэнхим: МУИС, Шус, Хус, ИБАст
Индекс: ENGL222
Багц цаг: 2
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар