МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Сургалт


Магистрын сургалт

Магистрын сургалт

Магистрын хөтөлбөрийн зорилго нь онолын мэдлэг, туршилт судалгааны ур чадвар, арга барил, мэргэжлийн болон нийгмийн чадварыг эзэмшсэн, глобаль ертөнцөд өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах явдал юм.

  Хүсэлт гаргах
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар