Хандив тусламж түүний зарцуулалт

Огноо Хэнээс
11/24/2016 12:00:00 AM Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль3Б анги
11/23/2016 12:00:00 AM Хузан Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 96591234
11/16/2016 12:00:00 AM О.Билгїїн 91110210
11/14/2016 12:00:00 AM Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль Туяа 8Г анги 27 хїїхэд
11/9/2016 12:00:00 AM Тєв Жаргалант Баянбулаг багийн сургууль
11/8/2016 12:00:00 AM Гадаад хэлний тєв 2-р тэнхимээс
11/4/2016 12:00:00 AM Хандивын 4 дэх тоглолт СИТИ болон МУИС
11/2/2016 12:00:00 AM Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 1Б анги 18 хїїхэд
11/2/2016 12:00:00 AM Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль 7Ганги 27 хїїхэд
11/1/2016 12:00:00 AM Сэлэнгэ СБ 1-р сургууль Хувьзаяа багштай 2Д анги