Элсэлт

Эрдэм боловсролыг эрхэмлэгч Таныг Монгол улсын ууган их сургуульд элсч шилдэг эрдэмтэн багш нарын удирдлага дор, авьяас билиг дүүрэн үе тэнгийнхэнтэйгээ хамтдаа хүн төрөлхтний бүтээсэн мэдлэгийн охь шимээс суралцаж, чанартай боловсрол эзэмшихийг урьж байна. Манай сургуулийн шинэ хөтөлбөр таныг авьяас чадвараа нээн хөгжүүлж, сонирхсон чиглэлээрээ сонголт хийж хавсарга болон давхар мэргэшин суралцах өргөн боломж олгоно.

Бакалаврын элсэлт

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгч нь тодорхой нэг мэргэжлийн хөтөлбөрт бус сонирхож буй мэргэжлийн хөтөлбөр харъяалагдаж байгаа бүрэлдэхүүн сургууль/салбарт элсэнэ. Элсэн ороод эхний хичээлийн жилд МУИС-ийн Ерөнхий суурийн найман бүлэг хичээлээс сонгон судалсны дараа “Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам” -ын дагуу мэргэжлийн хөтөлбөрөө сонгон суралцана.

Бакалаврын орой, эчнээ элсэлт

МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт бакалаврын зэрэгтэй иргэнийг элсүүлнэ. Орой, эчнээ хөтөлбөрт зааснаас бусад чиглэлээр хоёр дахь бакалаврын боловсрол эзэмших хүсэлтэй иргэн “МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам”-ын дагуу ЭЕШ өгч, элсэх болзол хангаж элсэнэ. Элссэний дараа өмнө нь бакалаврын зэрэг эзэмшихдээ амжилттай судалсан хичээлээсээ 60 хүртэл багц цагийг шилжүүлэн тооцуулах боломжтой.

Магистр, докторын элсэлт

Эзэмшсэн бакалавр, магистрын мэргэжил нь өөр чиглэл (эрхзүйн хөтөлбөрөөс бусад)-тэй элсэгчийг харгалзах өмнөх түвшний мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийг нөхөн судлах нөхцөлтэйгөөр магистр, докторын хөтөлбөрт элсүүлнэ. Магистр, докторын хөтөлбөрт нөхцөлтэйгээр элсэгч нь элссэн хөтөлбөрийнхөө харгалзах түвшний мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлээс 15 хүртэл багц цагийн хичээлийг судална. Магистр, докторын элсэлт авах хөтөлбөр, элсэлтийн бүртгэл, элсэлтийн шалгалтын хуваарь зэрэг элсэлттэй холбоотой бусад зүйлсийг элсэлт авах бурт хавсралтаар баталж, уг мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүд, http://burtgel.num.edu.mn, http://www.num.edu.mn , http://graduate.num.edu.mn цахим хуудсуудад байрлуулна.

Цаг үеийн мэдээлэл

Photo: Convocation ceremony
Цааш үзэх

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬ, САЛБАР НЭГЖИЙН ХАЯГ

МУИС-ийн хичээлийн 1 байр

 • 75754400- 1123, 1125, 1162, 1196
 • registraroffice@num.edu.mn

МУИС-ийн хичээлийн 2 байр

 • 75754400- 2103, 2105, 2108
 • sas@num.edu.mn
 • http://sas.num.edu.mn

МУИС-ийн хичээлийн 3 байр

 • 75754400-3302, 3115, 3313
 • seas@num.edu.mn
 • http://seas.num.edu.mn

МУИС-ийн хичээлийн 4-р байр

 • 976-11-350277, 75754400- 4102
 • bsro@num.edu.mn
 • http://bs.num.edu.mn

МУИС-ийн хичээлийн 3-б байр

 • 11-312600, 75754400-3503, 3518
 • lawschool@num.edu.mn
 • http://law.num.edu.mn

МУИС-ийн хичээлийн 5-р байр

 • 11354610, 75754400-5101, 5102, 5103
 • sirpa@num.edu.mn
 • http://sipra.num.edu.mn